Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Nederland werkt met een systeem van dreigingsniveaus die aangeven hoe groot de kans is op een terroristische aanslag in of tegen Nederland. De NCTV publiceert hiertoe drie maal per jaar het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). In het dreigingsbeeld worden diverse factoren meegenomen. De afweging van al deze factoren leidt tot een conclusie: het actuele dreigingsniveau.

Het DTN is een globale analyse van radicalisering, extremisme en de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en tegen Nederlandse belangen in het buitenland. Het beeld is een trendrapportage waarin de voornaamste dreigingsontwikkelingen op hoofdlijnen worden geschetst.

Informatie

Het DTN is gebaseerd op informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de politie, open bronneninformatie, informatie van buitenlandse partners en analyses van ambassadepersoneel.

5 dreigingsniveaus

Het dreigingsniveau is de slotsom van het dreigingsbeeld. Het geeft in één woord een inschatting van de kans op een aanslag in of tegen Nederland. Er zijn 5 niveaus van oplopende dreiging:

  • minimaal: het is niet waarschijnlijk dat in Nederland een terroristische aanslag plaatsvindt
  • beperkt: er bestaat een kleine kans op een terroristische aanslag in Nederland
  • aanzienlijk: een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar
  • substantieel: de kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel
  • kritiek: een terroristische aanslag in Nederland is op handen

Actueel dreigingsniveau: Aanzienlijk

Sinds 9 december 2019 is het actuele dreigingsniveau: Aanzienlijk.

Niveau

DTN-nummer 

Publicatiedatum verandering

Aanzienlijk 

DTN 51 - heden

December 2019

Substantieel

 DTN 32 - 50

Maart 2013

Beperkt

DTN 19 - 31

November 2009

Substantieel

DTN 12 - 18

Maart 2008

Beperkt 

DTN 8 - 11

Maart 2007

Substantieel

DTN 1 -7

Mei 2005