Rechts-terrorisme en -extremisme

Er blijft een geweldsdreiging voortkomen vanuit de soms zeer jonge personen die actief zijn binnen een rechtsextremistisch onlinemilieu. Online delen zij berichten met een nazistische inhoud, verheerlijken geweld of roepen op tot het ontketenen van een rassenoorlog. Lang niet al deze jongeren radicaliseren vanuit ideologische overtuigingen richting geweld, een deel zoekt juist een geschikte ideologie bij hun bestaande geweldslust. Daarnaast bestaat de Nederlandse rechtsextremistische scene uit klassieke neonazi's, nationaalsocialisten, alt-right, identitaire groepen en volksnationalisten. Zij richten zich voornamelijk op de normalisering van hun rechtsextremistisch gedachtegoed en beschouwen geweld doorgaans als contraproductief, in ieder geval richting de buitenwereld. Wel houden zij zich uit oogpunt van ‘zelfverdediging’ bezig met gevechts- en survivaltrainingen en hebben interesse in wapens.

Rechts-terrorisme blijft voorstelbaar door online radicalisering

De geweldsdreiging van rechts-extremisme in Nederland is grotendeels ongewijzigd. De dreiging schuilt in de mogelijkheid dat een enkeling, die is geradicaliseerd binnen het rechts-extremistische onlinemilieu, overgaat tot geweld. Binnen dit milieu bevinden zich bijvoorbeeld aanhangers van het accelerationisme, die met terroristisch geweld een rassenoorlog willen bespoedigen om het huidige politieke bestel te kunnen vervangen door een witte etnostaat.

Rechtsextremisten actief in weerbaarheidstrainingen

De Nederlandse rechtsextremistische scene bestaat verder uit klassieke neonazi's, nationaalsocialisten, alt-right, identitaire groepen en volksnationalisten. Hun focus ligt momenteel voornamelijk op het normaliseren van hun rechtsextremistische gedachtegoed inclusief de omvolkingstheorie. Het gebruik van geweld wordt door deze rechtsextremisten als contraproductief beschouwd, in ieder geval richting de buitenwereld.

Kleine rechtsextremistische groepjes in Nederland organiseren al enige jaren gevechts- en survivaltrainingen. Zij doen dit om de fysieke en mentale gezondheid te verbeteren, voor een hogere weerbaarheid van het ‘blanke ras’ en als bescherming tegen hun vermeende vijanden. In Nederland zijn de weerbaarheidstrainingen tot nu toe defensief van aard en worden met name geschaard onder ‘zelfverdediging’; het gebruik van geweld richting anderen wordt niet actief nagestreefd. Vanuit dezelfde gedachte van zelfverdediging blijven sommige rechtsextremisten interesse hebben in de aanschaf van (vuur)wapens.

Bovenstaande tekst is een webtekst gebaseerd op de inhoud van het hoofdstuk 'Rechts-terrorisme en -extremisme' uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) December 2023. Bekijk het volledige document via deze link.

Lees verder: