Contraterrorisme

Het voorkomen van terrorisme is van wezenlijk belang. Dit omdat een terroristische aanslag vaak ernstige gevolgen heeft, zoals verlies aan mensenlevens, grote materiële schade en emotionele impact (bijvoorbeeld angstgevoelens). En vanwege de schade die een aanslag of een dreiging toebrengt aan het democratische proces en de rechtsorde. De NCTV coördineert de bestrijding van terrorisme in Nederland.

De aanpak van terrorismebestrijding staat beschreven in de Nationale Contraterrorismestrategie. In deze strategie wordt de inzet beschreven van alle betrokken veiligheidspartners om terroristisch geweld tegen te gaan. Naast het behoud van de opgebouwde samenwerking worden ook nieuwe accenten gelegd om zo aan te sluiten op nieuwe dreigingen. De NCTV coördineert de inspanningen van alle partijen in Nederland die een rol hebben bij terrorismebestrijding. Ook werkt de NCTV samen met andere overheden en in internationale samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties.

De NCTV maakt diverse producten die op strategisch niveau van belang zijn voor de bestrijding van terrorisme. Een van de belangrijkste producten is het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, dat aangeeft hoe groot de kans op een terroristische aanslag in Nederland is.