Integrale aanpak terrorisme

De aanhoudende terroristische dreiging is complex en veranderlijk. Daarom blijft terrorismebestrijding een belangrijk aandachtspunt voor de overheid. In de notitie Integrale aanpak terrorisme staat beschreven hoe alle mogelijkheden worden benut om extremisme en terrorisme te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen. Van preventie tot repressie, van lokaal tot internationaal. Ook beschermen we onze samenleving door terroristen te vervolgen.

Brede benadering

Terrorismebestrijding bestrijkt een breed gebied. Van gemeenten waar wordt bekeken wat de beste benadering van een potentiële extremist is, tot informatiedeling tussen politie en veiligheidsdiensten in Europa. En van het zo goed mogelijk in beeld krijgen van potentiële dreigingen tot het optimaal voorbereid zijn op terroristisch geweld en de gevolgen daarvan. Ook het beschermen van personen, objecten en vitale processen tegen terroristische dreigingen is een belangrijk onderdeel. De veiligheid van bijvoorbeeld stations, vliegvelden en binnensteden heeft de volle aandacht.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een stevige en brede aanpak van terrorisme. In de rapportage integrale aanpak terrorisme staat de beleidsmatige inzet op het tegengaan van terrorisme.