Aanpak aanslagmiddelen

Om het risico op een aanslag en de schade van een aanslag te beperken, wordt de toegang tot middelen die terroristen kunnen gebruiken om aanslagen te plegen bemoeilijkt. 

De NCTV werkt continu aan een adequate bescherming. Daarom is voortdurende aandacht nodig voor ontwikkelingen op het gebied van aanslagmiddelen, on- en offline.

De activiteiten van de NCTV zijn in vier categorieën onder te brengen:

  • Het tijdig signaleren van nieuwe, potentiële aanslagmiddelen en modus operandi.
  • Het coördineren en ondersteunen van ketenpartners bij de uitvoering van hun taak.
  • Het maken van wet- en regelgeving.
  • Het verhogen en delen van kennis, expertise en innovatie.

In dit dossier Aanpak aanslagmiddelen staat welke maatregelen hieronder vallen.