Aanpak aanslagmiddelen

Om het risico op een aanslag en de schade van een aanslag te beperken, wordt de toegang tot middelen die terroristen kunnen gebruiken om aanslagen te plegen bemoeilijkt. 

Deze activiteiten zijn in drie categorieën onder te brengen:

  • Het coördineren en ondersteunen van ketenpartners bij de uitvoering van hun taak.
  • Het maken van wet- en regelgeving.
  • Het verhogen en delen van kennis, expertise en innovatie.

Stand van zaken

Zelfgemaakte explosieven zijn een veelgebruikt wapen voor terroristen en andere criminelen. Dit komt door de relatief vrije verkrijgbaarheid van veel grondstoffen. De beschikbaarheid van deze stoffen wordt beperkt door EU verordening 98/2013 en aanvullende Nederlandse wetgeving. Hierdoor moeten bedrijven verdachte transacties, verdwijningen en diefstal melden bij de overheid (Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën).

Bij aanslagen wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van vuurwapens. De informatiedeling, opsporing en inlichtingenvergaring over (pogingen tot) verwerving van deze aanslagmiddelen worden geïntensiveerd.

Ook heeft de NCTV aandacht voor de mogelijkheid van een terroristische aanslag met chemische, biologische, radiologische en/of nucleaire middelen, eventueel in combinatie met explosieven (CBRN/E). In de praktijk is een grootschalige CBRN/E-aanslag echter niet erg waarschijnlijk. Het maken van een effectief CBRN/E-wapen is technisch zeer complex en het is doorgaans niet eenvoudig om aan dergelijke middelen te komen. 

Doorlopend onderzoek

Modus operandi kunnen echter veranderen, daarom wordt doorlopend onderzoek gedaan naar bestaande en nieuwe aanslagmiddelen en -methoden en wordt verkend of aanvullende maatregelen nodig zijn.