Bescherming publieke ruimte

Openbare ontmoetingsplekken en voorzieningen met een praktische of symbolische waarde dragen bij aan de sociale samenhang binnen onze maatschappij. Ze zijn daarom van groot belang om te  beschermen tegen mogelijk geweld. Het beschermen van deze publieke ruimtes vergt zodoende diversiteit in de aanpak.

Sommige publieke ruimtes zijn vrij toegankelijk, zoals pleinen en parken, terwijl andere openbare ruimtes, zoals luchthavens of bepaalde overheidsgebouwen, beveiligd zijn. Uitgangspunt hierbij is dat publieke ruimtes binnen onze maatschappij een open en toegankelijk karakter blijven houden, waarbij we oog houden voor huidige en toekomstige dreigingen. Gedegen risicomanagement  is hierbij essentieel.

Bewustwording burgers

Voor sommige, potentiële aanslagmiddelen is het niet realistisch om de beschikbaarheid te beperken. Denk bijvoorbeeld aan gebruiksvoorwerpen,  zoals keukenmessen en auto’s die bij een aanslag kunnen worden gebruikt. Beschikbaarheid van deze middelen blijft daarmee een geaccepteerd risico waarbij de oplossing gezocht moet worden in het tijdig signaleren van trends, dreigingen en het nemen van slimme beveiligingsmaatregelen. Daarnaast investeert de overheid ook in bewustwording over actuele dreigingen onder private partijen, brancheverenigingen, koepelorganisaties en burgers.

Vlucht - Verstop je - Bel 112

Om de impact van een aanslag te verkleinen, is ook de rol van burgers essentieel. Het is belangrijk dat zij een mogelijke aanslag herkennen, weten wat ze moeten doen als het onverwacht toch gebeurt. In de animatie van de NCTV (onder de vlag van Denk Vooruit) hieronder wordt duidelijk gemaakt wat mensen moeten doen in het geval van een aanslag. Daarbij wordt het volgende handelingsperspectief gehanteerd: vlucht zo snel mogelijk van de plek van de aanslag, verstop je als je niet weg kunt komen en bel 112 als dit veilig kan.

Daarnaast gelden de volgende algemene aanwijzingen:

Vlucht

  • Ben je op de plek van de aanslag en kun je veilig wegkomen? Doe dit zo snel mogelijk.
  • Zeg dit ook tegen mensen om je heen. Laat anderen je niet vertragen.

Verstop je

  • Kan je niet wegkomen? Verstop je op een plek met dikke muren of sluit jezelf op.
  • Barricadeer de deur en blijf weg van ramen of deuren.
  • Wees zo stil mogelijk en roep niet om hulp. Zet je telefoon op stil.

Bel 112

  • Bel 112 als dat veilig kan. Geef informatie over de dader en de plek waar je bent.
  • Probeer andere mensen ervan te weerhouden om het gebied te betreden.
  • Geef hulptroepen de ruimte om hun werk te doen.

Op denkvooruit.nl/aanslag staat speciaal voor burgers meer informatie wat te doen bij een aanslag en welke maatregelen de overheid neemt.

Partners die de animatie willen gebruiken kunnen hier de verschillende uitingen vinden.

Vergroot afbeelding Weet jij wat je moet doen bij een aanslag?

Beeld: ©NCTV