Links-extremisme

De Nederlandse links-extremistische beweging uit zich doorgaans voornamelijk activistisch, maar soms vinden hardere acties plaats. Links-extremisten sluiten bijvoorbeeld aan bij pro-Palestina demonstraties bij universiteiten, die in enkele gevallen gepaard gingen met openbare ordeverstoringen, vernielingen en geweld tegen de politie. Daarnaast richtten anarchisten en antifascisten zich in Nederland in 2023 vaker dan in de vorige jaren tegen (extreem)rechtse politieke partijen, politici, bewegingen of bijvoorbeeld zaaleigenaren die ruimte zouden bieden aan rechts-extremisten. In sommige gevallen is sprake van kleinschalige vernielingen, intimidatie en doxing. De toename hoeft niet alleen te komen door een opleving van links-extremisme in Nederland, maar is voor een deel ook te relateren aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Er vinden soms ook acties plaats tegen rechtse politici die niet zozeer voortkomen uit links-extremistisch gedachtegoed, maar eerder uit persoonlijke motieven en emoties worden gedaan. Zulke acties zijn onvoorspelbaarder dan acties uit bijvoorbeeld anarchistische kring.

Bovenstaande tekst is een webtekst gebaseerd op de inhoud van het hoofdstuk 'Jihadisme en radicale islam' uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) Juni 2024. Bekijk het volledige document via deze link.

Lees verder: