Wat betekent het dreigingsniveau?

In het vorige Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van 30 mei 2023 werd al een toegenomen terroristische dreiging geschetst, omdat jihadistische organisaties voorbereidingen troffen om in Europa terroristische aanslagen te plegen. De terroristische dreiging is de afgelopen maanden dusdanig toegenomen dat het dreigingsniveau is verhoogd naar 4 (substantieel). Dat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt. 

Dreigingsniveau

In december 2019 werd het dreigingsniveau in Nederland verlaagd van 4 naar 3. Sindsdien was de kans op een aanslag ‘voorstelbaar’. Dreigingsniveau 4 betekent dat die kans nu ‘reëel’ is geworden. Aan het verhoogde dreigingsniveau zijn geen standaardmaatregelen of landelijke adviezen gekoppeld. Met de gedetailleerde informatie uit het DTN worden veiligheidspartners (zoals politie, gemeenten en ministeries) in staat gesteld om maatregelen te nemen om de dreiging het hoofd te bieden. Uiteraard zijn alle veiligheidspartners alert en wordt voortdurend bezien waar en op welke wijze eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn. In de afgelopen periode heeft het lokale gezag (zoals burgemeesters) waar nodig ook extra veiligheidsmaatregelen genomen, waarover nooit mededelingen worden gedaan. In de afgelopen periode hebben burgemeesters waar nodig ook extra veiligheidsmaatregelen genomen, waarover nooit mededelingen worden gedaan. Het dreigingsniveau is daarnaast ook een manier om de samenleving extra bewust te maken van en te informeren over de dreiging.

Informatie voor het algemeen publiek

Het DTN heeft als doel om partners en publiek bewust te maken van de actuele dreiging. Het DTN is voor iedereen te lezen en is te vinden op www.nctv.nl. Zoals altijd wordt mensen gevraagd om alert te zijn op verdachte situaties. Bij een acute situatie bel je 112. Je kunt ook anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Er gelden geen extra landelijke maatregelen of algemene adviezen naar aanleiding van het dreigingsniveau. Wel kan het zijn dat er lokaal zichtbare maatregelen worden genomen. Om de impact van een eventuele aanslag te verkleinen, kan het helpen als mensen vooraf hebben nagedacht over wat ze in zo’n onverhoopte situatie kunnen of moeten doen. Die reactie kan immers van levensbelang zijn. Deze maand zal de NCTV daarom onder de noemer ‘Denk Vooruit’ een animatie inzetten met een eenvoudig handelingsperspectief (vlucht - verstop je als dat niet kan - bel 112). Deze animatie wordt geplaatst op www.denkvooruit.nl/aanslag. Ook wordt de informatie verspreid via sociale media (met name in drukke stedelijke gebieden) en onder veiligheidspartners die deze producten kunnen gebruiken.

Lees verder: