Wat betekent het dreigingsniveau?

Met het vorige Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) is het dreigingsniveau verhoogd naar substantieel (niveau 4). De voorstelbare terroristische dreiging is de afgelopen maanden licht toegenomen, maar blijft binnen de bandbreedte van dreigingsniveau 4. Dat betekent dat er een reële kans is dat een aanslag in Nederland zal plaatsvinden. Klik op onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

Dreigingsniveau

Aan het dreigingsniveau zijn geen standaardmaatregelen of landelijke adviezen gekoppeld. Met de gedetailleerde informatie uit het DTN worden veiligheidspartners (zoals politie, gemeenten en ministeries) in staat gesteld om maatregelen te nemen om de dreiging het hoofd te bieden. Uiteraard zijn alle veiligheidspartners alert en wordt voortdurend bezien waar en op welke wijze eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn. In de afgelopen periode heeft het lokale gezag (zoals burgemeesters) waar nodig ook extra veiligheidsmaatregelen genomen, waarover nooit mededelingen worden gedaan. Het dreigingsniveau is daarnaast ook een manier om de samenleving extra bewust te maken van en te informeren over de dreiging.

Informatie voor het algemeen publiek

Het DTN heeft als doel om partners en publiek bewust te maken van de actuele dreiging. Het DTN is voor iedereen te lezen en is te vinden op www.nctv.nl. Zoals altijd wordt mensen gevraagd om alert te zijn op verdachte situaties. Bij een acute situatie bel je 112. Je kunt ook anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Er gelden geen extra landelijke maatregelen of algemene adviezen naar aanleiding van het dreigingsniveau. Wel kan het zijn dat er lokaal zichtbare maatregelen worden genomen. Om de impact van een eventuele aanslag te verkleinen, kan het helpen als mensen vooraf hebben nagedacht over wat ze in zo’n onverhoopte situatie kunnen of moeten doen. Die reactie kan immers van levensbelang zijn. Wil je meer weten wat je moet doen tijdens een aanslag? Kijk op www.denkvooruit.nl/een-aanslag

Lees verder: