Over het DTN en het dreigingsniveau

Nederland werkt met een systeem van dreigingsniveaus die aangeven hoe groot de kans is op een terroristische aanslag in of tegen Nederland. De NCTV publiceert hiertoe drie maal per jaar het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). In het dreigingsbeeld worden diverse factoren meegenomen. De afweging van al deze factoren leidt tot een conclusie: het actuele dreigingsniveau.

Het DTN is een globale analyse van radicalisering, extremisme en de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en tegen Nederlandse belangen in het buitenland. Het beeld is een trendrapportage waarin de voornaamste dreigingsontwikkelingen op hoofdlijnen worden geschetst.

Informatie

Het DTN is gebaseerd op informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de politie, open bronneninformatie, informatie van buitenlandse partners en analyses van ambassadepersoneel.

5 dreigingsniveaus

Het dreigingsniveau is de slotsom van het dreigingsbeeld. Het geeft in één woord een inschatting van de kans op een aanslag in of tegen Nederland. Er zijn 5 niveaus van oplopende dreiging:

  • minimaal: het is niet waarschijnlijk dat in Nederland een terroristische aanslag plaatsvindt
  • beperkt: er bestaat een kleine kans op een terroristische aanslag in Nederland
  • aanzienlijk: een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar
  • substantieel: de kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel
  • kritiek: een terroristische aanslag in Nederland is op handen

Actueel dreigingsniveau: substantieel

Sinds 12 december 2023 is het actuele dreigingsniveau: substantieel
Niveau DTN-nummer Publicatiedatum verandering
Substantieel DTN december 2023 - heden December 2023
Aanzienlijk DTN 51 - 58 December 2019
Substantieel DTN 32-50 Maart 2019
Beperkt DTN 19-31 November 2009
Substantieel DTN 12-18 Maart 2008
Beperkt DTN 8-11 Maart 2007
Substantieel DTN 1-7 Mei 2005

Wat gebeurt er in Nederland op het gebied van radicalisering en extremisme? En hoe zit het met terroristische dreigingen tegen Nederland? Twee keer per jaar worden die vragen beantwoord in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland: Het DTN. De Nationaal Cošrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, stelt het DTN samen op basis van informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politie, Nederlandse ambassades, en open bronnen zoals media en internet. De analyse van het DTN wordt vertaald naar een dreigingsniveau: een inschatting van het risico dat Nederland te maken krijgt met een terroristische aanslag. Bij de start in 2005 waren er vier niveaus. Sinds 2016 zijn het er vijf. Alleen op 18 maart 2019, direct na de aanslag op een tram in Utrecht, is het dreigingsniveau in de provincie Utrecht enkele uren verhoogd naar het hoogste niveau: niveau vijf. De meest recente analyse van het DTN stelt dat de terroristische dreiging in Nederland substantieel is: niveau vier. Iedereen kan op www.nctv.nl het DTN bekijken en lezen welke ontwikkelingen leiden tot het actuele dreigingsniveau.

Lees verder