Statelijke dreigingen

Nederland heeft een open samenleving en een open economie. Maar de wereld is veranderd. Samenwerking met bepaalde staten levert kansen op, maar er zijn ook risico’s. Zo stellen statelijke actoren op steeds assertievere wijze eigen belangen centraal. Daarbij gebruiken ze diverse middelen die de welvaart, stabiliteit en openheid van onze samenleving bedoeld of onbewust kunnen aantasten.

De dreiging vanuit staten kan zich op verschillende manieren manifesteren. Van het verspreiden van desinformatie tot aan de inzet van digitale middelen voor spionage en sabotage. Het gaat om voorvallen die los van elkaar misschien niet (altijd) de aandacht zouden trekken, maar in samenhang wel degelijk de nationale veiligheid beïnvloeden.

In deze animatie is een voice-over te horen. Hetgeen de voice-over zegt wordt voorafgegaan door [voice-over].

[Start]

[Voice-over]      Nederland heeft een open samenleving met een open economie.

[Animatie]         Een icoon van Nederland verschijnt en verdwijnt. Vervolgens verschijnen er twee handen in beeld, die een wit vierkant vasthouden. In dat vierkant verschijnt eerst een icoon dat de open samenleving symboliseert en vervolgens een icoon dat de open economie symboliseert.

[Voice-over]      Dit vormt de basis voor onze welvaart en de inrichting van onze maatschappij.

[Animatie]         Het geheel verdwijnt uit beeld. We zien nu een doorzichtig vierkant van oranje stippellijnen. In het vierkant verschijnt een icoon dat “welvaart” symboliseert. Het vierkantje wordt groter en er verschijnt nóg een icoon, dat de maatschappij symboliseert. Het geheel verdwijnt uit beeld.

[Voice-over]      Maar de wereld verandert.

[Animatie]         Er verschijnt een wereldbol in beeld. Er draait een oranje pijl met een stippellijn om de wereld heen. Het geheel verdwijnt uit beeld.

[Voice-over]      Economie, geopolitiek en veiligheid raken nauwer met elkaar verbonden.

[Animatie]         Er verschijnt een icon dat de economie symboliseert. Vervolgens verschijnt er een icoon dat geopolitiek symboliseert en ten slotte verschijnt er een icoon dat veiligheid symboliseert. Deze drie iconen worden met oranje stippellijnen met elkaar verbonden, zodat er een driehoek ontstaat. De stippellijntjes verdwijnen en de iconen bewegen dichter naar elkaar toe, waardoor ze elkaar raken. Het geheel verdwijnt uit beeld.

[Voice-over]      Sommige landen stellen hun eigen belangen steeds meer centraal en zijn daarbij bereid om middelen in te zetten die onze welvaart, stabiliteit en openheid kunnen aantasten.

[Animatie]         Er verschijnen zeer veel iconen van vlaggen in beeld. Deze vlaggen zijn allemaal blauw en zonder opdruk en symboliseren landen. De middelste vlag wordt zwart en groter. De rest van de vlaggen verdwijnen uit beeld, waarna de grote zwarte vlag naar de linkerkant van het beeld verschuift. Er verschijnt een rode driehoek met een uitroepteken bij de vlag. Rechts van het beeld verschijnen drie iconen die welvaart, stabiliteit en openheid symboliseren. Er verschijnen drie oranje pijlen die van de vlag naar deze drie iconen lopen. Ook verschijnen er drie oranje uitroeptekens bij de drie iconen. Het geheel verdwijnt uit beeld.

[Voice-over]      Zij doen dit bijvoorbeeld om bondgenootschappen uit elkaar te spelen, om de eigen macht te vergroten, of om een bepaalde ideologie of religie te verspreiden.

[Animatie]         Er verschijnen 6 iconen die bondgenootschappen symboliseren. Deze iconen worden in een cirkel geplaatst. In het midden verschijnt een zwarte vlag. De iconen raken verder van elkaar verwijderd, wat het uitspelen van de bondgenootschappen symboliseert. De iconen van de bondgenootschappen verdwijnen. Vervolgens wordt de zwarte vlag groter, wat het vergroten van de eigen macht symboliseert. Vervolgens verschijnen er drie iconen die religie en drie iconen die ideologie symboliseren in beeld, die in een cirkel rondom de vlag worden geplaatst. Er verschijnen ook oranje uitroeptekens bij ieder icoon. Dit symboliseert het verspreiden van een bepaalde ideologie of religie. Het geheel verdwijnt uit beeld.

[Voice-over]      We koesteren en beschermen onze open samenleving…

[Animatie]         Er verschijnen twee handen in beeld, die een wit vierkant vasthouden. In dat vierkant verschijnt een icoon dat de open samenleving symboliseert. Het geheel verdwijnt uit beeld.

[Voice-over]      en daarom zijn we waakzaam voor risico’s voor onze nationale veiligheid.

[Animatie]         Een icoon van Nederland verschijnt. Deze wordt omgeven door een wit schild, waar oranje pijlen naar toe bewegen maar niet doorheen komen. Het geheel verdwijnt uit beeld.

[Voice-over]      Landen kunnen verschillende middelen inzetten om hun doel te bereiken.

[Animatie]         Er verschijnen 8 iconen in beeld met oranje uitroeptekens erbij. Dit symboliseert verschillende middelen die landen kunnen inzetten.

[Voice-over]      Dat kan bijvoorbeeld door spionage, het verstoren van vitale processen, of het uitvoeren van cyberaanvallen.

[Animatie]         Een van de acht iconen dat spionage symboliseert wordt groter en vervolgens weer kleiner. Dat geldt ook voor de iconen die het verstoren van vitale processen en het uitvoeren van cyberaanvallen symboliseren. Het geheel verdwijnt uit beeld.

[Voice-over]      Maar ook door het beïnvloeden van verkiezingen of door het opkopen van bedrijven die schaarse producten maken.

[Animatie]         Er verschijnt een icoon in beeld dat verkiezingen symboliseert. Er staat een kloppend oranje uitroepteken naast. Dit icoon schuift naar links, waarna een icoon dat bedrijven die schaarse producten maken symboliseert. Dit icoon krijgt eveneens een kloppend oranje uitroepteken. Het geheel verdwijnt uit beeld.

[Voice-over]      Lokaal, nationaal, internationaal, publiek, en privaat: alleen door samen te werken kunnen we deze statelijke dreigingen tegengaan.

[Animatie]         Er verschijnen vijf iconen in beeld die lokaal, nationaal, internationaal, publiek en privaat symboliseren. Deze iconen gaan dichter bij elkaar staan in een doorzichtige rechthoek. Ook verschijnt er een oranje schild met een vinkje in de rechterbovenhoek. Het geheel verdwijnt uit beeld.

[Voice-over]      Meer weten over de aanpak van statelijke dreigingen?

[Animatie]         In beeld verschijnt de tekst “Meer weten over de aanpak van statelijke dreigingen?” het geheel verdwijnt uit beeld.

[Voice-over]      Kijk op www.nctv.nl.

[Animatie]         In beeld verschijnt de url www.nctv.nl.

[Einde]

Nederland hanteert een brede aanpak met een integrale benadering op het tegengaan van statelijke dreigingen. Daarbij wordt gekeken naar economische veiligheid, ongewenste buitenlandse inmenging en desinformatie en alle andere aspecten die hierbij een rol kunnen spelen. De aanpak is maatschappijbreed, landenneutraal, integraal (van preventie tot respons en nazorg) en flexibel en maakt gebruik van bestaande initiatieven, samenwerkingsverbanden en informatiestromen.