Statelijke dreigingen

Nederland heeft een open samenleving en een open economie. Maar de wereld is veranderd. Samenwerking met bepaalde staten levert kansen op, maar er zijn ook risico’s. Zo stellen statelijke actoren op steeds assertievere wijze eigen belangen centraal. Daarbij gebruiken ze diverse middelen die de welvaart, stabiliteit en openheid van onze samenleving bedoeld of onbewust kunnen aantasten.

De dreiging vanuit staten kan zich op verschillende manieren manifesteren. Van het verspreiden van desinformatie tot aan de inzet van digitale middelen voor spionage en sabotage. Het gaat om voorvallen die los van elkaar misschien niet (altijd) de aandacht zouden trekken, maar in samenhang wel degelijk de nationale veiligheid beïnvloeden.

Nederland hanteert een brede aanpak met een integrale benadering op het tegengaan van statelijke dreigingen. Daarbij wordt gekeken naar economische veiligheid, ongewenste buitenlandse inmenging en desinformatie en alle andere aspecten die hierbij een rol kunnen spelen. De aanpak is maatschappijbreed, landenneutraal, integraal (van preventie tot respons en nazorg) en flexibel en maakt gebruik van bestaande initiatieven, samenwerkingsverbanden en informatiestromen.