Desinformatie

Een statelijke actor heeft verschillende middelen in zijn toolbox om invloed uit te oefenen op een andere staat of bevolking. Een van die middelen is desinformatie.

Die kan gebruikt worden democratische processen zoals verkiezingen te verstoren, de politieke en bestuurlijke integriteit van de volksvertegenwoordiging en de rechtspraak in twijfel te trekken. Tevens kan desinformatie gebruikt worden om een economische agenda na te streven en om berichten te verspreiden die tot onrust kunnen leiden onder de diaspora.

De verspreiding van desinformatie is een reële dreiging. Deze manifesteert zich vooral online. In een brede aanpak samen met private actoren, media en wetenschap wordt gewerkt aan voorbereiding, herkenning en een proportionele respons. Bescherming van de vrijheid van meningsuiting, vrije pers, democratie en rechtsstaat staan voorop.