Beschermen democratische processen en instituties

Wanneer staten pogen onze democratische processen te ondermijnen, komt onze samenleving onder druk te staan.  Dit gebeurt als de legitimiteit van de overheid in twijfel wordt getrokken, er een gebrek aan solidariteit is of er sprake is van polarisatie of enclavevorming.

Door onder andere desinformatie kan de politieke en bestuurlijke integriteit van de volksvertegenwoordiging en de rechtspraak in twijfel worden getrokken. Of kan er twijfel over de vrijheid, eerlijkheid of anonimiteit van verkiezingen gezaaid worden. Om dit tegen te gaan, zetten we in op het vergroten van de weerbaarheid van lokale politieke ambtsdragers: door bescherming en door verhoging van de kennis, kunde en het handelingsvermogen rondom beïnvloeding.

Een van de middelen die wordt ingezet om de democratische rechtsorde te ondermijnen, is de verspreiding van desinformatie.