Vitale infrastructuur

De processen en diensten die samen de vitale infrastructuur vormen, zijn het fundament waarop de Nederlandse samenleving draait. Elektriciteit, toegang tot internet, drinkwater en betalingsverkeer zijn hier voorbeelden van. Uitval, verstoring of manipulatie van deze processen en diensten kan grote gevolgen hebben voor het functioneren van de Nederlandse en Europese economie en maatschappij. In het uiterste geval kan verstoring zelfs een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Daarom werken overheden, organisaties en inlichtingen- en veiligheidsdiensten voortdurend samen aan het beschermen van onze vitale infrastructuur.

Beschermen van vitale processen

Het is belangrijk dat we de vitale infrastructuur beschermen tegen allerlei soorten dreigingen. Deze opgave wordt steeds complexer door het veranderende en gevarieerde dreigingslandschap. Denk bijvoorbeeld aan terroristische aanslagen of cyberaanvallen, maar ook natuurrampen, spionage of buitenlandse overnames van Nederlandse vitale aanbieders kunnen een bedreiging vormen.

Daarnaast wordt de mogelijke impact van dreigingen groter, omdat vitale processen steeds meer met elkaar verwerven zijn. Een verstoring van een vitaal proces kan al snel grote effecten hebben op andere vitale processen, op een gehele sector of zelfs op de nationale veiligheid. Bij een overstroming bijvoorbeeld kan uitval van de stroomvoorziening impact hebben op onderdelen van het internet of op ziekenhuizen en huishoudens.

De verbondenheid van de vitale infrastructuur biedt grote voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking en het uitwisselen van informatie. Maar de onderlinge afhankelijkheid van vitale processen kan ook risico’s met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk om de weerbaarheid van de vitale infrastructuur als geheel te blijven versterken. Zo maken van we onze verbondenheid een kracht.

Vergroot afbeelding Medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©NCTV