Cybersecurity

De opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft de samenleving ingrijpend gewijzigd. Naast de fysieke samenleving is een digitale samenleving ontstaan, waarin we onze bankzaken regelen, inkopen doen en elkaar op tal van platforms tegenkomen.

De toenemende afhankelijkheid van ICT maakt de samenleving en de economie kwetsbaar. Een samenleving zonder internet is niet meer denkbaar. Om de samenleving en de economie niet te verstoren is digitale veiligheid, of cybersecurity, van vitaal belang. Daarom richt de NCTV zich op de maatschappelijke opgave om Nederland digitaal veilig te maken. Zodat Nederland in staat wordt gesteld om op veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid binnen het digitale domein te beschermen.

Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028

Digitale systemen vormen het zenuwstelsel van onze samenleving. Dat biedt veel kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. De veiligheid in de digitale wereld blijft ver achter bij die in de fysieke wereld. De digitale dreiging is permanent en neemt fors toe, waarbij criminelen en vijandige staten onze belangen bedreigen. Daarom is er nu actie nodig om de digitale weerbaarheid te verhogen, het stelsel te versterken en de dreiging aan te pakken. Want alleen dan zijn we in staat om op een veilige manier de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en onze veiligheid en publieke waarden te beschermen. 

In de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 wordt de visie op de digitale samenleving beschreven en de rol van overheid, bedrijven en burgers daarin. Bij de strategie hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken. Lees hier de complete Nederlandse Cybersecuritystrategie.

Landelijk dekkend stelsel

Een ander belangrijk project binnen het programma Nederland Digitaal Veilig is het ontwikkelen van een landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity. Binnen dit stelsel kan informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever worden gedeeld tussen publieke en private partijen, met als doel de slagkracht van die partijen te versterken. Kijk hier voor meer informatie over het landelijk dekkend stelsel.

Cyberloketten: waar kunt u terecht?

Nederland kent verschillende cybersecurity informatie- en meldpunten. Een vitale organisatie heeft andere informatiewensen dan bijvoorbeeld een zzp'er. Vind je weg naar de juiste informatie via de wegwijzer voor cyberloketten.