Cybersecurity

De opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft de samenleving ingrijpend gewijzigd. Naast de fysieke samenleving is een digitale samenleving ontstaan, waarin we onze bankzaken regelen, inkopen doen en elkaar op tal van platforms tegenkomen.

De toenemende afhankelijkheid van ICT maakt de samenleving en de economie kwetsbaar. Een samenleving zonder internet is niet meer denkbaar. Om de samenleving en de economie niet te verstoren is digitale veiligheid, of cybersecurity, van vitaal belang. Daarom richt de NCTV zich op de maatschappelijke opgave om Nederland digitaal veilig te maken. Zodat Nederland in staat wordt gesteld om op veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid binnen het digitale domein te beschermen.

Nederlandse Cybersecurity Agenda

Nederland beschikt over een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Tegelijkertijd nemen kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein toe. Dit vraagt om extra inspanningen om de cybersecurity aanpak te versterken en zo de vitale belangen van Nederland beter te beschermen.

In de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) worden de kaders gesteld voor de volgende noodzakelijke stap in cybersecurity. Zeven ambities die omgezet moeten worden in concrete maatregelen die cyberdreigingen het hoofd bieden en Nederland digitaal veilig maken. Nederland moet een noodzakelijke stap vooruit zetten om de vitale belangen van Nederland en de Nederlandse economie te beschermen. De dreiging van beroepscriminelen en statelijke actoren neemt toe en gebruikte aanvallen zijn steeds geavanceerder en complexer. Het kabinet investeert daarom extra in een integrale en dynamische aanpak cybersecurity.

Cybersecurity Alliantie

De Cybersecurity Alliantie verbindt publieke en private partijen om de maatregelen uit de Nederlandse Cybersecurity Agenda vorm te geven en geeft ze een steun in de rug. Door het helpen opzetten van kortlopende cybersecurityprojecten met een concreet resultaat, door inzicht in en overzicht van het Nederlandse cybersecuritylandschap en door hun netwerk te vergroten.

Landelijk dekkend stelsel

Een ander belangrijk project binnen het programma Nederland Digitaal Veilig is het ontwikkelen van een landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity. Binnen dit stelsel kan informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever worden gedeeld tussen publieke en private partijen, met als doel de slagkracht van die partijen te versterken. Kijk hier voor meer informatie over het landelijk dekkend stelsel.

Overzicht cyberloketten: waar kunt u terecht?

Organisaties, bedrijven en burgers zijn zelf verantwoordelijk voor maatregelen om de digitale veiligheid van hun systemen op orde te hebben. Ze kunnen daarbij advies krijgen van verschillende partijen. Op deze website hebben we deze verschillende cyberloketten op een rij gezet, zodat duidelijk is waar u terecht kunt.