Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. Hier komen tactische en operationele kennis en expertise uit de publieke en private sectoren bij elkaar. 

Op deze manier ontstaat er meer inzicht in ontwikkelingen, dreigingen en trends en kan er meer ondersteuning worden gegeven bij incidentafhandeling en crisisbesluitvorming op het gebied van digitale veiligheid. Het NCSC is het incident response-team voor de Rijksoverheid en de vitale sectoren in Nederland. Daarnaast coördineert het NCSC de operationele aanpak van incidenten met een grote impact voor de Nederlandse samenleving en is het point-of-contact voor andere landen en multinationale organisaties op het gebied van cybersecurity.

Opdrachtgever

Vanaf 1 januari 2019 is het NCSC een zelfstandig uitvoerend onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De NCTV fungeert als opdrachtgever van het NCSC. Kijk voor meer informatie op ncsc.nl.

Waar kunt u nog meer terecht?

Tips voor bedrijven

Bedrijven in Nederland kunnen voor praktische informatie en tips over cybersecurity ook een beroep doen op het Digital Trust Center (DTC)

Tips voor burgers

Veilig internetten is een website waar mensen tips, tricks en praktische stap voor stap uitleg kunnen vinden over wat zij kunnen doen en laten om veilig te internetten. 

Slachtoffer van cybercriminaliteit

Bent u slachtoffer van cybercriminaliteit? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Politie.