Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028

Ambities en acties voor een digitaal veilige samenleving

Met de Nederlandse cybersecuritystrategie (NLCS) streeft het kabinet naar een digitaal veilig Nederland. Ons land is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. We werken digitaal, we winkelen digitaal en we ontmoeten elkaar steeds vaker digitaal. Digitale systemen vormen inmiddels het ‘zenuwstelsel’ van onze maatschappij. Dat biedt veel kansen, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Onze economie, democratie en samenleving zijn afhankelijk van veilige en betrouwbare digitale producten en verbindingen. Deze afhankelijkheid neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Hiermee is cybersecurity een investering in onze toekomst. De Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 vormt de basis voor een toekomst waarin de scheefgroei tussen digitale dreiging en digitale weerbaarheid zo klein mogelijk is en blijft.

Vier pijlers

De NLCS beschrijft de visie op een digitaal veilig Nederland waarin iedereen ten volle kan profiteren van deelname aan de digitale samenleving. Om deze visie te realiseren zijn er doelen geformuleerd langs vier pijlers:

  1. Digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  2. Veilige en innovatieve digitale producten en diensten.
  3. Tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen.
  4. Cybersecurity-arbeidsmarkt, onderwijs en digitale weerbaarheid van burgers
Vergroot afbeelding Overzicht 4 pijlers van het NLCS
Afbeelding 4 pijlers.

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2022 (CSBN) vormt het uitgangspunt voor de pijlers en doelstellingen van de NLCS. 

Taken en verantwoordelijkheden

De NLCS is tot stand gekomen met een brede betrokkenheid van vele publieke, private en maatschappelijke organisaties, onder coördinatie van de NCTV. De NLCS bouwt voort op eerdere kabinetsbrede cybersecuritystrategieën uit 2011, 2013 en 2018. Voor de totstandkoming en implementatie van de strategie werken alle ministe¬ries samen, ook met publieke en private partners. De minister van Justitie en Veiligheid is coördinerend bewindspersoon voor cybersecurity, en verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime, en voert regie op de uitvoering van deze strategie en de monitoring daarvan. Voor het behalen van de doelen houdt iedere partij zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Tot slot is er een nauwe samenhang met de inzet van het kabinet op digitalisering, onder regie van de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering.