Alert Online

Alert Online is een initiatief van de NCTV dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen.

Alert Online heeft als intentie hierin een beweging op gang te brengen en consumenten meer bewust te maken van hun online en digitale veiligheid en hun digitale weerbaarheid te versterken. Gedurende het jaar organiseert Alert Online verschillende activiteiten - ook in samenwerking met partners - om aandacht te vragen voor cybersecurity. Het zwaartepunt ligt in oktober als European Cyber Security Month.

Bewustzijnsonderzoek

Elk jaar voert Alert Online een bewustzijnsonderzoek uit. Het bewustzijnsonderzoek legt kennis, houding en gedrag op het gebied van cybersecurity bloot, maar ook de informatiebehoeften op dit gebied en de verschillen tussen doelgroepen en in de tijd.

Fonds voor Interne Veiligheid

Alert Online wordt medegefinancierd door het Fonds voor Interne Veiligheid van de Europese Unie.