Overzicht vitale processen

Er is onderscheid gemaakt tussen de categorie A en de categorie B om recht te doen aan de diversiteit binnen de vitale infrastructuur, om te kunnen prioriteren bij onder andere incidenten en om maatwerk bij weerbaarheidsverhogende maatregelen mogelijk te maken.

De onderstaande processen zijn als vitaal geïdentificeerd in Nederland. Categorie A vitale processen hebben grotere gevolgen bij uitval dan categorie B vitale processen.

Vitale processen Categorie Sector Ministerie
Landelijk transport, distributie en productie elektriciteit A Energie EZK
Regionale distributie elektriciteit B
Gasproductie, landelijk transport en distributie gas A
Regionale distributie gas B
Olievoorziening A
Internet en datadiensten B ICT/Telecom EZK
Internettoegang en dataverkeer B
Spraakdienst en SMS* B
Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS B IenW
Drinkwatervoorziening A Drinkwater IenW
Keren en beheren waterkwantiteit A Water IenW
Vlucht- en vliegtuigafhandeling B Transport IenW
Scheepvaartafwikkeling B
Vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur B
Vervoer over (hoofd)wegennet B
Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen B Chemie IenW
Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal A Nucleair IenW
Toonbankbetalingsverkeer B Financieel FIN
Massaal giraal betalingsverkeer B
Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken B
Effectenverkeer B
Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000 B OOV JenV
Inzet politie B
Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen BZK
Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties) B
Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers B
Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven B
Inzet defensie B Defensie

DEF

* voor alle ICT/Telecomprocessen geldt dat deze zowel via vaste als mobiele aansluitingen en infrastructuur worden verzorgd, met uitzondering van SMS, hier geldt alleen dat deze via mobiele aansluitingen en infrastructuur worden verzorgd.

Categorie A

In deze categorie staat de infrastructuur die bij verstoring, aantasting of uitval de ondergrenzen van minstens één van de drie impactcriteria (economisch, fysiek of sociaal maatschappelijk) voor categorie A raakt en daarnaast ook voldoet aan het criterium van cascade gevolgen:

  • Economische gevolgen: > ca. 50 miljard euro schade of ca. 5,0 % daling reëel inkomen
  • Fysieke gevolgen: meer dan 10.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek
  • Sociaal maatschappelijke gevolgen: meer dan 1 miljoen personen ondervinden emotionele problemen of ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen
  • Cascade gevolgen: Uitval heeft als gevolg dat minimaal twee andere sectoren uitvallen.

Categorie B

In deze categorie staat de infrastructuur die bij verstoring, aantasting of uitval de ondergrenzen van minstens één van de drie impactcriteria voor categorie B raakt:

  • Economische gevolgen: > ca. 5 miljard euro schade of ca. 1,0 % daling reëel inkomen
  • Fysieke gevolgen: meer dan 1.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek
  • Sociaal maatschappelijke gevolgen: meer dan 100.000 personen ondervinden emotionele problemen of ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen