Ongewenste buitenlandse inmenging

Ongewenste buitenlandse inmenging (OBI) betekent dat buitenlandse overheden doelbewust invloed probeert uit te oefenen op de Nederlandse samenleving. Vaak gebeurt dit geheim en stelselmatig. De Nederlandse overheid vindt OBI onaanvaardbaar en wil elke vorm ervan tegengaan. OBI gaat in tegen de fundamenten van de Nederlandse democratische rechtsorde en open samenleving. De interdepartementale aanpak van OBI vindt plaats onder coördinatie van de NCTV. De NCTV zorgt voor verbinding tussen het veiligheidsdomein en het sociale domein. Bij (dreigende) incidenten wordt een breed instrumentarium ingezet: van het monitoren van de dreiging en het informeren van betrokkenen, tot het treffen van maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast worden er diplomatieke instrumenten ingezet. Vanuit het sociale domein wordt ingezet op het verhogen van de veerkracht en weerbaarheid binnen gemeenschappen die doelwit kunnen worden van OBI.