Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52

Het dreigingsniveau in Nederland is vastgesteld op niveau drie (aanzienlijk). Dat wil zeggen dat de kans op een aanslag in Nederland voorstelbaar is. Daarbij moet vooral worden gedacht aan aanslagen van eenlingen of kleine groepen met een jihadistisch motief of uit een andere extremistische hoek.

De NCTV is door de organisatie ‘Farmers Defence Force’ (hierna: FDF) erop gewezen dat sommigen in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52 zouden lezen dat FDF door de NCTV zou worden gezien als een extremistische organisatie. Dat berust op een misverstand. FDF staat in het DTN52 omschreven als een activistische organisatie.

Evenmin moet in de passage over FDF een verband worden gelezen tussen FDF en het inrijden van de deur van het provinciehuis van Groningen of de passage over het bekogelen van motoragenten. Dat staat er niet, en de tekst in DTN52 is in elk geval niet zo bedoeld. De NCTV hoopt hiermee elk misverstand hieromtrent te hebben weggenomen.