Kamerbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52

De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en arrestaties de afgelopen tijd, ook in Nederland hebben aangetoond. De acute dreiging van ISIS is afgezwakt, maar zowel ISIS als al Qa’ida houden de intentie om aanslagen in westerse landen te plegen. Ook een rechts-terroristische aanslag door een eenling in Nederland blijft voorstelbaar. Tenslotte valt op dat diverse thema’s zorgen voor polarisatie in de maatschappij. Het dreigingsniveau blijft zodoende vastgesteld op niveau 3, op een schaal van 5.