Versterkingsgelden gemeenten: extra geld voor lokale aanpak radicalisering, extremisme en terrorisme

Achttien gemeenten en regio’s ontvangen in dit jaar weer financiële steun voor hun lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van ruim € 7 miljoen toegekend om de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme te versterken. Het geld is bedoeld voor het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland en het voorkomen van aanwas en tegengaan van radicalisering. Dit is onderdeel van de ‘Versterking Veiligheidsketen’ (Kamerbrief 27 februari 2015).

De volgende gemeenten/regio’s worden ondersteund:

 1. Den Haag (€ 1.235.480,-)
 2. Amsterdam (€ 319.792,-)
 3. Utrecht (€ 775.350,-)
 4. Rotterdam (€ 725.720,-),
 5. Delft (€ 418.010,-)
 6. Arnhem (€ 538.220,-)
 7. Zoetermeer (€ 355.355)
 8. Gouda (€ 217.900,-)
 9. Huizen (€ 127.240,-)
 10. Nijmegen (€ 148.570,-)
 11. Tilburg (€ 171.834,-)
 12. Almere (€ 318.830,-)
 13. Schiedam (€ 252.950,-)
 14. Haarlemmermeer (€170.220,-)
 15. Amersfoort (€ 132.930,-)
 16. Oost-Brabant (€ 703.972,-)
 17. Limburg (€ 580.489,20)
 18. Leiden (€ 180.733,06)