Versterkingsgelden gemeenten: extra geld voor lokale aanpak radicalisering, extremisme en terrorisme

Gemeenten ontvangen jaarlijks financiële steun voor hun lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De minister van Justitie en Veiligheid stelt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag beschikbaar aan gemeenten om hun aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme te versterken. 

Gemeenten kunnen dit bedrag gebruiken voor het versterken van bijvoorbeeld hun signaleringsstructuren, maar ook hun (regionale) samenwerkingsverbanden. Ook worden er veel professionals getraind door o.a. het Rijksopleidingsinstituut voor tegengaan Radicalisering (ROR). Het geld is bedoeld voor het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland en het voorkomen van aanwas en tegengaan van radicalisering.