Versterkingsgelden gemeenten 2021

Gemeenten ontvangen ook dit jaar weer financiële steun voor hun lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van ruim €7 miljoen beschikbaar gesteld aan dit jaar negentien gemeenten om hun aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme te versterken. Hiermee is er dit jaar voor het eerst sprake van een ‘landelijke dekking’.

Gemeenten zullen in 2021 verder gaan met het versterken van bijvoorbeeld hun signaleringsstructuren, maar ook hun (regionale) samenwerkingsverbanden en worden er veel professionals getraind door o.a. het Rijksopleidingsinstituut voor tegengaan Radicalisering (ROR). Het geld is bedoeld voor het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland en het voorkomen van aanwas en tegengaan van radicalisering. Dit is onderdeel van de ‘Versterking Veiligheidsketen’ (Kamerbrief 27 februari 2015).

De volgende gemeenten/regio’s worden in 2021 ondersteund:

 1. Almere (€ 209.420,-)
 2. Amersfoort (€ 50.240,-)
 3. Amsterdam (413.410,-)
 4. Arnhem (€ 696.330,-)
 5. Delft (€ 349.000,-)
 6. Den Haag (€ 830.475,-)
 7. Gouda (€ 145.060,-)
 8. Groningen (€ 447.770,-)
 9. Huizen (€ 98.752,-)
 10. Leiden (€ 107.385,-)
 11. Maastricht (€ 334.180,-)
 12. Nijmegen (€ 94.150,-)
 13. Zaanstad (€ 273.390,-)
 14. Nuenen (€ 417.955,-)
 15. Rotterdam (€ 699.220,-)
 16. Schiedam (€ 217.810,-)
 17. Tilburg (€ 276.030,-)
 18. Utrecht (€ 587.940,-)
 19. Zoetermeer (€ 392.930,-)