Versterkingsgelden gemeenten 2020

Achttien gemeenten en regio’s ontvangen in 2020 financiële steun voor hun lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van ruim € 7 miljoen toegekend om de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme te versterken.