RCB: Stijging zorgen spanningen tussen bevolkingsgroepen en extremisme

Nederlanders maken zich in relatie tot de veiligheid in Nederland in toenemende mate zorgen om spanningen tussen bevolkingsgroepen (36%), terrorisme (35%) en extremisme (33%). Hoewel de zorg om terrorisme niet steeg, blijft dit wel een van de drie gebeurtenissen waar Nederland zich de meeste zorgen over maakt.

Vergroot afbeelding Risico- en crisisbarometer november 2021
Beeld: ©NCTV

De zorg om terrorisme is ongeveer gelijk aan de zorg om spanningen tussen bevolkingsgroepen. Hierbij is Nederlanders gevraagd om uit een lijst van mogelijke rampen en crisis, drie gebeurtenissen te kiezen waar zij zich het meeste zorgen over maken. Bij de open vraag waar mensen zich zorgen over maken, staan terrorisme, toename criminaliteit en spanningen tussen bevolkingsgroepen bovenaan.

Veiligheidsbeleving van Nederlanders onderzocht

In de najaarsmeting 2021 van de Risico- en Crisisbarometer (RCB), het publieksonderzoek van de NCTV, is onderzoek gedaan naar de beleving van Nederlanders van de nationale veiligheid en het vertrouwen dat Nederlanders hebben in het optreden van de overheid bij rampen en crises. Het onderzoek is de tiende meting en uitgevoerd in oktober 2021.

Ervaren kans en de ernst van de gevolgen van veel potentiële rampen/crises in hoger ingeschat

De inschatting van de kans op en de ernst van de gevolgen van ondermijnende criminaliteit, spanningen tussen bevolkingsgroepen, extremisme, terrorisme, extreem weer en overstromingen zijn gestegen ten opzichte van de vorige meting. Net als in het voorjaar maken Nederlanders zich de meeste zorgen voor zichzelf en hun naasten om de gevolgen van infectieziekten.

Eigen veiligheid en die van naasten boven helpen anderen 

Meer dan in eerdere metingen geven Nederlanders aan in het geval van een ramp of crisis anderen pas te helpen als zij weten dan hun naasten veilig zijn (56% vs. 51%) en als zij zelf geen gevaar meer lopen (47% vs. 40%). Wel geeft nog steeds een meerderheid aan dat het in hun karakter zit om anderen te helpen tijdens rampen en crises. 

Er is hierin wel een verschil op basis van leeftijd zichtbaar. Jongeren (16-24 jaar) geven bovengemiddeld vaak aan anderen pas te helpen bij rampen/crises als zijzelf en hun naasten veilig zijn en dat zij minder snel zullen helpen omdat zij niet weten wat ze moeten doen. 65-plussers geven juist vaker aan zich verplicht te voelen om anderen te helpen en hun eigen veiligheid minder belangrijk te vinden dan die van anderen. 

Over de Risico- en Crisisbarometer

De RCB wordt twee keer per jaar uitgevoerd in opdracht van de NCTV. Het onderzoek is een online kwantitatief onderzoek onder 800 Nederlanders van 15 jaar en ouder met spreiding in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, stedelijkheidsniveau en waardeoriëntatie. In het voorjaar van 2022 wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd.

Wil je meer lezen over spanningen in de maatschappij, lees hier het laatste dreigingsbeeld.