Risico- en Crisisbarometer

De Risico- en Crisisbarometer (RCB) wordt tweemaal per jaar in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid uitgevoerd. Doel is om inzicht te verkrijgen in de zorgen en gevoelens over veiligheid in Nederland en het vertrouwen dat Nederlanders hebben in het optreden van de overheid bij crises.

Basismeting

Voor de basismeting worden ieder halfjaar 800 Nederlanders van 15 jaar en ouder online ondervraagd. Naast het krijgen van inzicht, kan de Risico- en Crisisbarometer bij (dreigende) crises op acute basis worden uitgevoerd. De basismetingen dienen als vergelijkingsmateriaal voor de resultaten van de aanvullende metingen. Met behulp van de Risico- en Crisisbarometer kan onder andere de communicatie naar pers en publiek tijdens een crisis optimaal afgestemd worden op de vragen, kennis en emotionele behoeften van het publiek.