Risico- en crisisbarometer November 2021

In opdracht van de NCTV doet Motivaction periodiek onderzoek naar de beleving van Nederlanders van de nationale veiligheid en
he t vertrouwen dat zij hebben in het optreden van de overheid bij rampen en crises: de Risico en CrisisBarometer.
De Risico- en crisisbarometer bestaat uit twee basismetingen per jaar, in het voorjaar en najaar. Daarnaast kan de Risico en CrisisBarometer bij een (dreigende) crisis op acute basis worden uitgevoerd. De basismetingen dient dan als vergelijkingsmateriaal voor de resultaten van de spoedmeting .