Kennis en onderzoek

De afdeling communicatie voert onderzoek uit naar de zorgen en gevoelens over de veiligheid in Nederland bij een (specifieke) crisissituatie. Daarnaast wordt kennis en ervaringen op het gebied van risico- en crisiscommunicatie actief gebundeld en gedeeld. Om goed voorbereid te zijn op de crisis van morgen besteden we veel aandacht aan opleiden, trainen en oefenen. 

Risico -en crisisbarometer

De Risico- en Crisisbarometer (RCB) wordt tweemaal per jaar in opdracht van de NCTV  uitgevoerd. Het doel is om inzicht te verkrijgen in de zorgen en gevoelens over veiligheid in Nederland en het vertrouwen dat Nederlanders hebben in het optreden van de overheid bij crises.

Flitspeiling

Een flitspeiling is een onderzoek in crisistijd. De NCTV doet regelmatig onderzoek naar de zorgen en gevoelens van Nederlanders naar aanleiding van een actuele crisissituatie. 

Handreikingen en koepelnotities

Voor toekomstige crises worden regelmatig handreiking en reflecties opgesteld: om te leren en te verbeteren. Een vat van kennis van alle betrokkenen om uit te kunnen tappen. 

Er worden door de NCTV in samenwerking met verschillende communicatiepartners koepelnotities crisiscommunicatie ontwikkeld als verdieping op landelijke en nationale crisisplannen. Iedere koepelnotitie beschrijft een specifieke dreiging. Deze notities dragen bij aan een gedegen crisisvoorbereiding.

Maar ook worden er publicaties gemaakt over specifieke thema’s.

Onderzoek

Er wordt geregelmatig onafhankelijk onderzoek gedaan naar risico- en crisiscommunicatie gerelateerde onderwerpen.

WODC: Doeltreffende risicocommunicatie (wodc.nl)
WODC: Zelfredzaamheid en burgerhulp bij rampen en crises (wodc.nl)

Opleiden, trainen en oefenen

Voorbereiden op een crisissituatie kan op verschillende manieren. Binnen de Nationale Academie Crisisbeheersing worden er diverse (rol)trainingen aangeboden met de focus op crisiscommunicatie.