Mensen die klassikaal een opleiding volgen

Nationale Academie voor Crisisbeheersing

Een kwalitatief goede nationale crisisorganisatie heeft professioneel toegeruste crisisfunctionarissen en een sterk en flexibel (rijksbreed) crisisnetwerk nodig. De (NAC) Nationale Academie voor Crisisbeheersing (onderdeel van de NCTV) biedt daarom een uitgebreid (kosteloos) aanbod van trainingen voor crisisprofessionals en de crisisteams van de nationale crisisstructuur van de Rijksoverheid. 

Die kunnen zich hiermee verder ontwikkelen in, en kwalificeren voor hun rol binnen de nationale crisisorganisatie. Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid om kennis te delen en samen te werken met collega’s van verschillende departementen en andere partners in de crisisbeheersing. 

Doordat crises steeds diverser en complexer worden, is vooraf niet aan te geven hoe we deze moeten aanpakken. Maar de organisaties en mensen die bezig zijn met een crisis kunnen we wél al aanwijzen. Het is de kunst om de juiste mensen op de juiste crises in te zetten. Om dat te ondersteunen biedt de NAC een leerprogramma aan voor individuen en teams. Het programma richt zich op inhoudelijke verdieping en crisisvaardigheden voor verschillende rollen van de nationale crisisorganisatie tot het functioneren van teams. Het leerprogramma is een zogeheten leercyclus voor zowel nieuwe als meer ervaren crisisprofessionals. Dat betekent dat alle opleidingen uit het leerprogramma een bepaalde cyclus doorlopen: van ervaren en reflecteren tot conceptualiseren en toepassen.

Door professionals uit verschillende organisaties, van overheid tot vitale sectoren, op dezelfde manier op te leiden, te trainen en te laten oefenen, ontwikkelen we een gelijke denk- en handelingscultuur en een eenduidig 'esprit de corps'. Tegelijkertijd versterken we hierdoor de basis voor een flexibel netwerk van crisisfunctionarissen en organisaties, waarin iedereen vanuit zijn eigen kennis, expertise en verantwoordelijkheid op een hoogwaardig en gelijk niveau de crisis kan afhandelen.

Vergroot afbeelding Online leeromgeving NAC

Met een indeling langs 'de basis, jouw rol, jouw team en verdieping van vaardigheden' is er voor elk expertiseniveau aanbod van leer- en trainingsactiviteiten. Het programma is primair bedoeld voor medewerkers binnen de departementale en nationale crisisstructuren, en daar inhoudelijk ook op gericht. Medewerkers van veiligheidsregio's en vitale infrastructuurbedrijven kunnen ook deelnemen om zich vertrouwd te maken met werken met en binnen de nationale crisisstructuur.

Hoe ga je goed voorbereid een crisis in?
Crises worden steeds diverser en complexer.

Vooraf is nooit exact aan te geven
hoe we het moeten aanpakken.

Maar we kunnen ons wel voorbereiden
op een crisis.

Daarom is opleiden, trainen
en oefenen essentieel.

Het is de kunst om de juiste mensen
op de juiste crisis in te zetten.

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie...

is gebaat bij professionele
en goed voorbereide collega's.

Opleiden, trainen en oefenen is wat mij
betreft dan ook een absolute noodzaak.

Zo werken we aan een ervaren team
van crisisadviseurs...

die elkaar kennen, die elkaar weten te vinden
en die weten wat ze moeten doen.

Zo zijn we voorbereid
op het moment dat de crisis zich aandient.

De NCTV biedt een compleet trainingsaanbod...

voor crisisprofessionals
en crisisteams van de Rijksoverheid.

Zo kun je je verder ontwikkelen en kwalificeren
voor je rol binnen de nationale crisisorganisatie.

Het programma biedt de mogelijkheid
om kennis te delen en samen te werken...

met collega's van verschillende departementen
en andere partners in de crisisbeheersing.

Stap voorbereid de crisis in.
Schrijf je nu in voor een van de roltrainingen.