Inschrijven

Het inschrijvingsproces van de NAC wordt net zoals het trainingsaanbod verzorgd en uitgevoerd door Berenschot.

Inschrijven voor de trainingen en opleidingen van de NAC verloopt daarom ook via hen. Medewerkers van bedrijven met vitale processen, van Veiligheidsregio’s en crisiscommunicatieadviseurs van de Rijksoverheid kunnen dat doen op de website van Berenschot.

Crisisbeheersingsadviseurs van de Rijksoverheid kunnen zich inschrijven via hun OTO-coördinator of Hoofd DCC.

Deelname

Na aanmelding krijgt u een bevestiging. Enkele weken voor aanvang van de module volgt een uitnodiging met aanvullende informatie en toegangsgegevens voor de online leeromgeving, waar u voorafgaand aan de fysieke bijeenkomst de leerstof en voorbereidingsopdrachten vindt.

De data van de trainingen en opleidingen vindt u op de kalender op deze website. Door omstandigheden kunnen de geplande bijeenkomsten verschuiven naar een andere datum. In dat geval wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Kunt u onverwachts niet deelnemen aan een module? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij uw leidinggevende, OTO-coördinator of Hoofd DCC en bij de trainer.

Kosten

Deelname aan het leerprogramma van de NAC is kosteloos. De NCTV hecht aan het belang van gezamenlijk trainen en oefenen van crisisprofessionals en de crisisteams van de nationale crisisstructuur van de Rijksoverheid. De NCTV ziet dit als investering in het samen optrekken tijdens een crisis.