Visie en uitgangspunten NAC

Voor het trainen van professionals in de crisispraktijk is meer nodig dan alleen verstand van de crisisstructuren en het rollenhuis. Belangrijk is om te weten hoe je leerprocessen effectief organiseert zodat de aangeboden kennis ook echt eigen gemaakt wordt. 

Visie op leren van de NAC

De Nationale Academie voor Crisisbeheersing is ervan overtuigd dat deelnemers een leertraject als relevant voor hun werk moeten ervaren. Omdat crises zich veelal onverwacht aandienen en vaak geen geschikte experimenteer- of leersituatie zijn, is het direct toepassen van inzichten in de praktijk lastig. Toch hecht de NAC veel waarde aan leren van de praktijk, daarom laten wij de leersituaties (bijvoorbeeld de scenario’s en oefeningen) zoveel mogelijk lijken op de praktijk. We koppelen theorie aan casuïstiek uit de praktijk, zodat deelnemers kunnen toepassen wat ze hebben geleerd.

De doelgroep is divers en omdat niet iedereen op dezelfde manier leert, creëren we een gevarieerde leeromgeving. Samenwerking met andere crisisrollen staat in alle trainingen en oefeningen centraal. Bovendien worden deelnemers begeleid door ervaren docenten. Het resultaat? Professioneel toegeruste crisisfunctionarissen en hierdoor een goed werkende nationale crisisorganisatie.

Uitgangspunten

Aansluitend bij de visie op leren hanteren we de volgende uitgangspunten. Deze uitgangspunten geven richting aan de detailontwerpen. Door te werken met uitgangspunten waarborgen we dat de gewenste visie op leren in de context van de nationale crisisstructuur wordt gewaarborgd.

Vergroot afbeelding Uitgangspunten leren NAC