Trainingen

Trainingen bij de NAC zijn tot nader bericht online.

Wanneer jij je inschrijft, start gemiddeld drie weken voorafgaand aan deze training de online leeromgeving. Hierin staan bijvoorbeeld korte video’s, animaties, artikelen en voorbereidingsopdrachten.

De start voor alle crisisbeheersings- en crisiscommunicatietrainingen vormt de Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing. Dit is de eerste module voor deelnemers binnen het leerprogramma van de NAC.

Deelname aan het leerprogramma van de NAC is overigens kosteloos. De NCTV hecht aan het belang van gezamenlijk trainen en oefenen van crisisprofessionals en de crisisteams van de nationale crisisstructuur van de Rijksoverheid. De NCTV ziet dit als investering in het samen optrekken tijdens een crisis.

Tot nader bericht worden vanwege het coronavirus alle trainingen volledig online gegeven.

Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing

Met deze blended training (combinatie van on- en offline trainingsactiviteiten) doet een crisisfunctionaris essentiële basiskennis op over de nationale crisisstructuur, gericht op het publieke domein. Het doel van de training is het bevorderen van kennis over, bewustwording van en betrokkenheid bij nationale crisisbeheersing. De IBC (Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing) zorgt voor eenduidigheid over begrippen, processen, procedures, plannen en structuren op het gebied van nationale crisisbeheersing.

Na het volgen van deze module kun je trainingen volgen in het kader van crisisbeheersing of crisiscommunicatie. 

Trainingen Crisisbeheersing

Bij een (dreigende) crisis wordt vaak op een andere manier gewerkt dan onder normale omstandigheden: in plaats vanuit een staande organisatie werkt men korte of langere tijd vanuit een crisisorganisatie. Deze crisisorganisatie bestaat uit verschillende crisisteams die, elk op zijn eigen niveau en met zijn eigen opdracht, samen de crisis bestrijden.

Crisisteams kunnen naar hun aard van elkaar verschillen (afhankelijk van organisatie, niveau en opdracht) maar hebben met elkaar gemeen datsteeds ongeveer dezelfde rollen moeten zijn ingevuld. 

Het is cruciaal dat crisisbeheersingsspecialisten die mogelijk deel uit kunnen maken van de crisisorganisatie een training volgen om deze rollen goed te kunnen uitoefenen.

De Nationale Academie voor Crisisbeheersing voorziet hierin met met de volgende trainingen op het gebied van crisisbeheersing:

 • Politiek-bestuurlijke crisissensitiviteit
 • Psychologie van de crisisbeheersing
 • Scenariodenken tijdens incidenten en crises
 • Prioritering en backward planning
 • Training voor de Voorzitter
 • Training voor de Secretaris
 • Training voor de Informatiecoördinator
 • Training voor de Adviseur crisisbeheersing
 • Training voor de Inhoudelijk adviseur
 • Training voor de Liaison
 • Training voor de evaluator

Basisopleiding Crisiscommunicatie op Rijksniveau

Met de blended training (combinatie van on- en offline trainingsactiviteiten) Basisopleiding Crisiscommunicatie op Rijksniveau doet een crisiscommunicatiefunctionaris essentiële basiskennis op over het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC), dat onderdeel uitmaakt van de nationale crisisstructuur. Het NKC wordt tijdens een crisis op nationaal niveau ingezet om de crisiscommunicatie snel en slagvaardig vorm te geven. De Basisopleiding Crisiscommunicatie op Rijksniveau geeft inzicht in de succesfactoren van (goede) crisiscommunicatie en de organisatie en werkwijze van een NKC.

De Basisopleiding Crisiscommunicatie op Rijksniveau vormt de start voor alle crisiscommunicatietrainingen.

De opleiding en trainingen zijn bedoeld voor alle communicatieprofessionals die (potentieel) een rol hebben in het NKC en voor hen die binnen de nationale/lokale crisisorganisatie belast zijn met crisiscommunicatie en vanuit die hoedanigheid met het NKC te maken kunnen krijgen.

Trainingen Crisiscommunicatie

De Nationale Academie voor Crisisbeheersing biedt de volgende trainingen crisiscommunicatie aan:

 • Training voor de NKC communicatieadviseur
 • Training voor de NKC coördinator pers- en publiek
 • Training voor de NKC medewerker publiekscommunicatie
 • Training voor NKC omgevingsanalist

Actueel aanbod

Bekijk het actuele aanbod van trainingen in de kalender.