Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 49

De terroristische dreiging in Nederland is substantieel en de kans op een aanslag is reëel, daarmee is het dreigingsniveau 4. Aan deze vaststelling liggen verschillende, deels tegenstrijdige, ontwikkelingen ten grondslag.