Kamerbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 49

De terroristische dreiging is ‘substantieel’ en de kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel (dreigingsniveau vier op een schaal van vijf). Aan deze vaststelling liggen diverse, deels tegenstrijdige, ontwikkelingen ten grondslag.