Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44

Het dreigingsniveau in Nederland blijft niveau 4 op een schaal van 5. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er voorbereidingen worden getroffen om in Nederland een aanslag te plegen. De meest bepalende dreiging voor Nederland is de jihadistische dreiging. Er blijft hierbij sprake van diverse te onderscheiden actoren (terroristische organisaties, transnationale netwerken, kleinschalige cellen en eenlingen) die zowel klein- als grootschalige aanslagen kunnen plegen.