Kamerbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme

Deze brief kijkt terug op de voortgang van de integrale aanpak jihadisme in de afgelopen paar maanden en kijkt, op basis van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 44, vooruit naar ontwikkelingen in beleid. Als bijlage bieden wij u een schematische rapportage aan over de voortgang van de uitvoering van de integrale aanpak jihadisme (bijlage 1). Verder informeren wij u over de stand van zaken van de openstaande moties en toezeggingen (bijlage 2). Het DTN44 wordt gelijktijdig aan uw Kamer aangeboden.