Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 38

Het dreigingsniveau is wederom vastgesteld op ‘substantieel’. De kans op een aanslag in Nederland is onverkort reëel. De aanslagen in Parijs, Kopenhagen en het verijdelde plot in het Belgische Verviers bevestigen op indringende wijze de reeds geconstateerde, reële dreiging tegen Europa en dus ook tegen Nederland.