Beleidsimplicaties Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 38

Dit DTN geeft inzicht in het actuele dreigingsniveau dat is vastgesteld op ‘substantieel’ en de factoren die daartoe aanleiding geven. Dit DTN maakt duidelijk dat de kans op een aanslag in Nederland onverkort reëel is.