Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 50

Het dreigingsniveau in Nederland wordt vastgesteld op niveau vier (‘substantieel’) van vijf. Dat wil zeggen dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. De aanslag in Utrecht en de aanhoudingen van personen met jihadistisch-terroristische intenties zijn concrete voorbeelden van deze dreiging.