Aanslag Utrecht en aanhoudingen bevestigen dreiging

De kans op een terroristische aanslag in Nederland blijft reëel, niveau 4 van de 5. De aanslag in Utrecht en verschillende aanhoudingen zijn concrete voorbeelden van deze dreiging. Het aantal aanslagen in het Westen is laag, maar de intentie blijft bestaan. Na de aanslag in Utrecht werd het dreigingsniveau in een deel van Nederland voor het eerst, voor korte tijd, verhoogd naar niveau 5.

Uitreizigers

ISIS-aanhangers die na het uiteenvallen van het ‘kalifaat’ in detentie of opvangkampen in de regio terecht zijn gekomen, blijken merendeels nog altijd overtuigd van het ISIS-gedachtegoed. Hierdoor is de dreiging van deze uitreizigers nog altijd actueel. De kans bestaat dat zij zich na detentie wederom bij de organisatie aansluiten of terugkeren naar het thuisland.

Vergroot afbeelding Infographic DTN 50

Jihadisten in Nederland

In Nederland zijn naar schatting enkele honderden jihadistische echtparen en tientallen gezinnen waarvan één ouder het jihadistisch gedachtegoed aanhangt. Hun kinderen worden dus opgenomen in jihadistische netwerken en vormen daardoor mogelijk op latere leeftijd een dreiging. Het recente verleden heeft aangetoond dat ook jihadisten in hun tienerjaren al sleutelfuncties in de beweging kunnen vervullen.

Rechts-extremisme

De rechts-terroristische aanslag in Christchurch had een wereldwijde uitstraling. De aanslag zal komende jaren verschillende groepen in de rechts-extremistische scene blijven aanspreken. Ook het gevaar voor copy-cat gedrag in Europa is vergroot. In vergelijking met de ons omringende landen is de geweldsdreiging vanuit de Nederlandse rechts-extremistische scene overigens minder groot.

Activisme/extremisme

Op veel plekken ageren burgers op lokaal niveau op activistische en democratische wijze tegen de komst van windmolenparken. Tegelijkertijd hebben de extremistische protestacties van een groep actievoerders tegen de komst van windmolens in Drenthe en Groningen zich in de afgelopen maanden voortgezet en zelfs verhard. Dit heeft geleid tot meerdere aanhoudingen.

Activisten van Meat the Victims bezetten in mei urenlang een varkensstal in Boxtel. Een opvallende nieuwe groep binnen de Nederlandse milieu-activistische scene is Extinction Rebellion. De activistische groepering roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar keert zich expliciet tegen geweld. Net zoals bij Meat the Victims is de modus operandi bij Extinction Rebellion gericht op het genereren van zoveel mogelijk media-aandacht door aansprekende protestacties.

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland is een actuele analyse van radicalisering, extremisme en de terroristische dreiging tegen Nederland. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg legt uit.