Toekomstvisie op publiek-private samenwerking voor digitaal veilig Nederland

De digitale dreiging voor Nederland is groot en verandert voortdurend. Het is daarom van essentieel belang dat overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun digitale weerbaarheid op orde hebben. Dat vergt intensievere, bredere en eenduidigere publiek-private samenwerking. Om daartoe te komen heeft het kabinet een toekomstvisie opgesteld voor een publiek-privaat Cyberweerbaarheidsnetwerk.

De publiek-private samenwerking op het gebied van digitale veiligheid wordt tot op heden vormgegeven in het Landelijk Dekkend Stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden. De toekomstvisie van het kabinet beschrijft hoe de verschillende bestaande elementen van het Landelijk Dekkend Stelsel kunnen worden uitgebreid en versterkt tot het Cyberweerbaarheidsnetwerk.

In dit netwerk wordt het aantal schakelorganisaties uitgebreid om meer organisaties te kunnen bereiken met informatie - niet alleen om incidenten en crises te voorkomen en te bestrijden, maar ook om van incidenten en crises te leren en snel te herstellen. In het netwerk gaat samengewerkt worden op thema’s als kennisuitwisseling, opleiden, trainen en oefenen. Sturing vindt plaats met de NCTV als centrale regiehouder en het NCSC als coördinator voor de uitvoering en samenwerking binnen het netwerk. Het Cyberweerbaarheidsnetwerk gaat zodoende initiatieven voor publiek-private samenwerking samenbrengen in één verbonden geheel. De praktische inrichting van het netwerk gaat vormkrijgen in een bouwplan dat wordt opgesteld door het NCSC. 

De toekomstvisie komt voort uit de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) 2022-2028, waarin de ambities en acties voor een digitaal veilige samenleving zijn opgenomen. Eén van de acties van de NLCS is dat in samenwerking met private partners een bouwplan wordt opgesteld waarmee het kabinet samen met het bedrijfsleven de digitale weerbaarheid van ons Koninkrijk verder kan verhogen. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan een grote behoefte van private partners.