Landelijk dekkend stelsel

Een ander belangrijk project binnen het programma Nederland Digitaal Veilig is het ontwikkelen van een landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity. Binnen dit stelsel kan informatie over cybersecurity breder, efficiënter en effectiever worden gedeeld tussen publieke en private partijen, met als doel de slagkracht van die partijen te versterken.

Waar kunt u terecht?

Organisaties, bedrijven en burgers zijn zelf verantwoordelijk voor maatregelen om de digitale veiligheid van hun systemen op orde te hebben. Ze kunnen daarbij advies krijgen van verschillende partijen. Op deze website hebben we deze verschillende cyberloketten op een rij gezet, zodat duidelijk is waar u terecht kunt.