Toekomstvisie Cyberweerbaarheidsnetwerk

Dit rapport bevat de toekomstvisie op het doorontwikkelen van het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) tot het Cyberweerbaarheidsnetwerk (CWN). Deze toekomstvisie is ontwikkeld in de periode vanaf mei 2023 tot en met januari 2024.