Een perspectief op de transformatie van ISIS na de val van het ‘kalifaat’

Dit rapport bevat een analyse rondom de val van het 'kalifaat' en mogelijke gevolgen (bijvoorbeeld in dreiging) ervan. De analyse is uitgevoerd aan de hand van twee centrale onderzoeksvragen: wat zijn de mogelijke richtingen waarin ISIS zich na de val van het ‘kalifaat’ kan ontwikkelen? En welke dreigingen vloeien hieruit voort?

De analyse heeft een verkennend karakter en inventariseert mogelijke ontwikkelingsrichtingen die geschetst worden in de wetenschappelijke literatuur, openbare onderzoeks- en overheidsrapporten en krantenartikelen. De analyse heeft dus niet de pretentie om hét antwoord te geven op deze onderzoeksvragen, maar dient als discussiedocument voor gesprekken met onze nationale én internationale partners binnen én buiten de overheid.