Organisatie-indeling

Het managementteam van de NCTV-organisatie bestaat uit vijf personen:

De organisatie bestaat uit de volgende afdelingen: 

 • Afdeling Analyse Nationale Veiligheid  
 • Afdeling Strategie, Staf en Juridische zaken
 • Afdeling Bedrijfsvoering    
 • Afdeling Communicatie    
 • Nationaal Crisiscentrum
 • Afdelingen Contraterrorisme
 • Afdeling Weerbaarheid Statelijke Dreigingen & Economische Veiligheid
 • Afdeling Cybersecurity
 • Afdeling Coördinatie Bewaken en Beveiligen
 • Afdeling Beveiliging Burgerluchtvaart
 • NCTV Academie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

De NCTV en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid.

De organisatie van de NCTV is organisatorisch en beheersmatig op vergelijkbare wijze als een directoraat-generaal ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.