Organisatie-indeling

Het managementteam van de NCTV-organisatie bestaat uit vijf personen:

De organisatie bestaat uit de volgende tien afdelingen (vijf kernen en vijf programma’s): 

  • Kern Analyse    
  • Kern Strategie    
  • Kern Bedrijfsvoering    
  • Kern Communicatie    
  • Nationaal Crisiscentrum
  • Programma’s Terrorismebestrijding (aanpak contraterrorisme en versterken contraterrorisme-keten nationaal en internationaal)
  • Programma Weerbaarheid Statelijke Dreigingen
  • Programma Nederland Digitaal Veilig
  • Programma Bewaken & Beveiligen
  • Programma Beveiliging Burgerluchtvaart en Detectie Reisbewegingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

De NCTV en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid.

De organisatie van de NCTV is organisatorisch en beheersmatig op vergelijkbare wijze als een directoraat-generaal ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.