Organisatie

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland. In een complexe, veranderende en steeds meer gedigitaliseerde wereld is Nederland kwetsbaar voor dreigingen. Cyberaanvallen, buitenlandse inmenging, terrorisme, pandemieën – het zijn dreigingen voor onze nationale veiligheid die zich op vele manieren voordoen.

De NCTV zet zich in voor drie maatschappelijke opgaven: contraterrorisme, cybersecurity en statelijke dreigingen. Ook zorgen we voor het bewaken en beveiligen van objecten, personen en nationale evenementen, en voor de burgerluchtvaart. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle betrokken partners in het veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

De NCTV draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door op vraagstukken van nationale veiligheid partijen te verbinden, aan te moedigen en te stimuleren de juiste maatregelen te nemen. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Hoofdopdrachten

  • Nederland digitaal veilig maken
  • Aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden
  • Nederland weerbaar maken tegen dreigingen door statelijke actoren

Taken

  • Het identificeren en duiden van dreigingen en risico’s
  • Het bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen
  • Het (doen) verhogen van cybersecurity
  • Het (doen) verhogen van de weerbaarheid van vitale sectoren, burgers, bedrijven, structuren en netwerken
  • Het realiseren van optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie

Met het bundelen van deze taken in één organisatie wordt de slagvaardigheid van de overheid vergroot.

Integrale aanpak nationale veiligheid

Nederland is door zijn open samenleving in combinatie met verslechterde geopolitieke verhoudingen kwetsbaar. Dit manifesteert zich vooral in bedreigingen voor digitale veiligheid en economische veiligheid. Ook binnen onze samenleving worden dreigende tendensen zichtbaar. Ter bescherming van onze vrijheden, welvaart, openheid en internationale positie is een integrale aanpak van veiligheid essentieel, als bouwsteen van beleid.

Download hier de visual 'Integrale aanpak nationale veiligheid'.

Vergroot afbeelding Integrale aanpak nationale veiligheid
Integrale aanpak nationale veiligheid