Voor wie geldt de Wbni?

De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen geldt voor de volgende categorieën aanbieders:

  • Vitale aanbieders
  • Rijksoverheid
  • Digitaledienstverleners