Rijksoverheid

Organisaties die behoren tot de Rijksoverheid, maar geen (al dan niet in het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen aangewezen) vitale aanbieder zijn, hebben op grond van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen geen verplichtingen, maar wel recht op:

  • Bijstand van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bij het nemen van maatregelen om de continuïteit van hun diensten te waarborgen of te herstellen;
  • Informatie en adviezen van het NCSC over dreigingen en incidenten met betrekking tot hun netwerk- en informatiesystemen.