Renegade-regeling

Renegade betekent letterlijk afvallige, of overloper. Renegade is een regeling voor het verlenen van militaire bijstand voor de bewaking van het Nederlandse luchtruim en de inzet van defensiemiddelen tegen terroristische dreiging vanuit de lucht.

De Renegade-regeling richt zich op de bestrijding van luchtvaartterrorisme. De renegade-procedure wordt ingezet als een civiel vliegtuig zich zo gedraagt dat het vermoeden rijst dat het mogelijk wordt gebruikt voor het plegen van een terroristisch misdrijf.

Air Operations and Control Station

In Nederland is het Air Operations and Control Station (AOCS) van de Koninklijke Luchtmacht in Nieuw Millingen belast met de bewaking van het Nederlandse luchtruim. Het AOCS valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie.

Het AOCS onderhoudt contact met de minister van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid via de het Programma Bewaken en Beveiligen van de NCTV. De minister maakt op grond van 'real time' informatie de afweging of en op welke manier wordt opgetreden tegen een (vermoedelijk) geval van luchtvaartterrorisme. De minister kan in zo’n geval twee bewapende F16 jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht Quick Reaction Alert (QRA) inzetten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vanaf het moment dat de QRA het luchtruim heeft gekozen, is de minister van Justitie en Veiligheid bevoegd via de Master Controller aanwijzingen te geven aan de QRA. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid treedt hierbij op als adviseur van de minister.