Beveiliging burgerluchtvaart

De beveiliging van de burgerluchtvaart is een belangrijk aandachtsgebied bij de bestrijding van terrorisme. De NCTV heeft tot taak te bewerkstelligen dat de burgerluchtvaart in Nederland op adequate wijze wordt beveiligd.

Het gaat met name om beveiliging tegen terroristische daden, zoals (bom-)aanslagen op luchtvaartuigen en burgerluchtvaartterreinen, kapingen van vliegtuigen, maar ook om andere vormen van sabotage met fatale gevolgen. De grotere Nederlandse luchthavens Schiphol, Rotterdam, Maastricht, Eindhoven en Groningen staan hierbij centraal.

De minister van Justitie en Veiligheid stelt de norm voor de beveiliging van de burgerluchtvaart. De industrie - luchtvaartmaatschappijen, luchthavens - is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen. De Koninklijke Marechaussee (KMar) houdt namens de minister van Justitie en Veiligheid toezicht op de uitvoering daarvan door de industrie.

Verantwoordelijkheden

De NCTV is verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van het beleid en de regelgeving voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, zowel nationaal als internationaal (EU, ICAO en bilateraal met andere landen). In geval van een dreiging tegen de burgerluchtvaart kan de directie besluiten maatregelen te treffen voor de sector. Wanneer er sprake is van dreiging op de gehele sector luchthavens wordt overgegaan tot alertering.

Taken

De NCTV monitort het beveiligingsniveau op de luchthavens. De NCTV stuurt de KMar aan ten aanzien van haar toezichtstaak en ten aanzien van de gewapende beveiliging en verzorgt de goedkeuring van beveiligingsplannen van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast houdt de NCTV zich bezig het onderzoeken van nieuwe beveiligingsconcepten, -processen en -apparatuur.

Aandachtsgebieden

Belangrijke aandachtsgebieden zijn controle van passagiers, handbagage en ruimbagage; de beveiliging van de luchthavens zelf, onder meer door toegangscontrole en bewaking van de periferie; bescherming van vliegtuigen; training van beveiligingspersoneel; uitvoering van antecedentenonderzoek naar personeel op de luchthavens; controle van luchtvracht en gewapende beveiliging, waaronder de inzet van air marshalls.